Istorija

Lietuvos pediatrų draugijos istorija

Lietuvos pediatrų draugija 2007 m. vasario 22 d. minės 70-ties metų jubiliejų. Ši draugija įsteigta Kaune 1937 m. profesorės Vandos Mingailaitės-Tumėnienės (1880-1976) iniciatyva. Tuomet ši draugija pavadinta Lietuvos vaikų gydytojų draugija (LVGD).
 

 Prof. V. Tumėnienė

Prof. V. Tumėnienė buvo Lietuvos mokslinės ir praktinės pediatrijos įkūrėja, rūpinosi vaikų ligų klinikos ir katedros moksliniu suklestėjimu. Jos rūpesčiu buvo įkurta ir pirmoji Lietuvoje vaikų ligoninė (1924 m.). 1936 m. buvo paruošti ir apsvarstyti Lietuvos vaikų gydytojų draugijos įstatai. Steigiamasis draugijos susirinkimas įvyko 1937 m. vasario 22 d. Šio steigiamojo susirinkimo metu Lietuvos vaikų gydytojų draugijos pirmininke buvo išrinkta prof. V. Tumėnienė, vicepirmininke – A. Birutienė, sekretoriais – V. Tercijonas ir J. Mockevičius, kasininku – L. Finkelšteinas. Revizijos komisiją sudarė B. Bylienė, E. Gildė-Ostachovienė, J. Luinienė. Tuo metu buvo priimti aštuoni pediatrai tikraisiais Lietuvos vaikų gydytojų draugijos nariais. 1938 m. spalio 18 d. vykusiame metiniame visuotiniame LVGD susirinkime dr. V. Tercijonas pranešė apie įvykusius šešis susirinkimus su ligonių demonstracijomis, buvo priimti dar du nariai. 1940 m. rugsėjo 19 d. įvykusiam LVGD susirinkimui pirmininkavo buvęs Lietuvos prezidentas dr. Kazys Grinius. Šiame susirinkime dalyvavo 22 draugijos nariai ir 30 svečių. Šį susirinkimą galima būtų pavadinti pirmuoju Lietuvos pediatrų suvažiavimu.

Oficiali LVGD veikla nuo 1940 iki 1965 metų buvo nutrūkusi. Tačiau nuo 1945 m. atskiruose miestuose kūrėsi pediatrų sekcijos prie miestų medicinos draugijų, kurios vėliau peraugo į atskirų miestų pediatrų draugijas.

Lietuvos pediatrų draugija atkurta 1965 m. rudenį. Pirmuoju pokario Lietuvos pediatrų draugijos pirmininku buvo išrinktas doc. P. Baublys, kuris jai vadovavo nuo 1965 m. iki 1973m., pavaduotojais išrinkti prof. O. Grinkevičienė ir prof. L. Steponaitienė. 1967 m. rugsėjo mėn. Palangoje įvyko Lietuvos pediatrų II suvažiavimas, jame doc. P. Baublys buvo perrinktas antrai kadencijai. Žuvus doc. P. Baubliui, Lietuvos pediatrų draugijos pirmininko pareigas perėmė prof. O. Grinkevičienė, kuri draugijai vadovavo nuo 1974 iki 1991 metų.

   

Doc. P. Baublys 

Prof. L. Steponaitienė

1991 m. spalio mėn. Alytuje įvyko Lietuvos pediatrų IV suvažiavimas, kuriame buvo išrinkta nauja Pediatrų draugijos valdyba. Jos pirmininku tapo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neonatologijos klinikos vadovas prof. V. Basys. Tuo metu Lietuvos pediatrų draugija užmezgė ryšius su analogiškomis Vakarų valstybių pediatrų draugijomis ir 1992 m. Berlyne ji buvo priimta į Europos pediatrų draugijų asociacijų sąjungą (UNEPSA). 1995 m. Lietuvos pediatrų draugija priimta į Tarptautinę pediatrų asociaciją (IPA).

 

Prof. V. Basys

Nuo 1999 metų Lietuvos pediatrų draugijai vadovauja Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Pediatrijos centro vadovas prof. Vytautas Usonis.

 

Prof. V. Usonis

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos pediatrų draugija tapo Europos pediatrų specialistų konfederacijos (CESP) nare.

Lietuvos pediatrų draugijoje 2003 m. buvo 1046 nariai: Vilniaus krašto pediatrų draugijoje - 447, Kauno krašto pediatrų draugijoje - 236, Klaipėdos krašto pediatrų draugijoje – 155, Šiaulių krašto pediatrų draugijoje – 110, Panevėžio krašto pediatrų draugijoje - 98 nariai.

Nuo 2007 metų Lietuvos pediatrų draugijai vadovauja Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorius Arūnas Valiulis.

   
www.manosvetaine.lt