Premijos įstatai

LIETUVOS PEDIATRŲ DRAUGIJOS JAUNŲJŲ NARIŲ METINĖS PREMIJOS  Į S T A TA I

Lietuvos Pediatrų draugijos valdyba skiria kasmetines premijas jaunajam LPD nariui, kuri įteikiama respublikinių mokslinių-praktinių konferencijų metu. Kandidatus premijai gauti siūlo kraštų mokslinės draugijos, o premijos laureatą išrenka LPD valdybos sudaryta komisija.

Reikalavimai LPD premijai gauti:

  1. Pretendento amžius turi būti iki 35 metų.
  2. Pretendentu gali būti praktikos gydytojas, mokslinis darbuotojas, aukštosios ar aukštesniosios mokyklos dėstytojas.
  3. Pateiktas darbas turi būti pristatytas pranešimo forma krašto draugijos posėdyje.

LPD premija skiriama už:

  1. Naujo (naujų) diagnostikos arba gydymo metodų pritaikymą.
  2. Vertingą straipsnį (straipsnius) recenzuojamame respublikiniame arba užsienio medicininiame žurnale.
  3. Pranešimą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje.
  4. Kitus vertingus pediatrijos mokslui ir praktikai darbus.

Įteikiant premiją laureatas darbą pristato pranešimo forma metinės LPD konferencijos metu.

   
www.manosvetaine.lt