Lietuvos pediatrų draugijos valdyba

Lietuvos Pediatrų draugijos valdybos nariai ir pimininkas išrinkti ketverių metų kadencijai Lietuvos Pediatrų draugijos X suvažiavimo metu 2015.11.06 d. Vilniuje.


Pirmininkas

·   doc. Vaidotas Urbonas (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, Vaikų ligoninė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos)

 

Pirmininko pavaduotojai

·   prof. Arūnas Valiulis (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika)

·   prof. Liutauras Labanauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika)

 


Sekretorė

·   doc. Ramūnė Vankevičienė (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, Vaikų ligoninė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos)

 

Iždininkė

·   prof. Odilija Rudzevičienė (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, Vaikų ligoninė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos)

 

Lietuvos Pediatrų draugijos komitetai


1.     Mokslo komitetas

·   Pirmininkas: prof. Rimantas Kėvalas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika)

 

2.     Mokymo komitetas

·   Pirmininkas: prof. A.Valiulis (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika)

 

3.     Strateginio planavimo ir plėtros komitetas

·   Pirmininkas: prof. Vytautas Usonis (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, Vaikų ligoninė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos)

 

4.     Etikos ir procedūrų komitetas

·   pirmininkė prof. Nijolė Drazdienė (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika)

·   nariai:

o       doc. Jolanta Kudzytė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika)

o    doc. Ramūnė Vankevičienė (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika; Vaikų ligoninė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos)

o       Eglė Aužbikavičienė (Klaipėdos Vaikų ligoninė)

o       Aušra Kartanienė (Panevėžys)

o       Izolda Krivienė (Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinika)

 

5.     Retų ligų komitetas

·   Pirmininkas: Vaidotas Urbonas (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, Vaikų ligoninė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos)

·   Nariai:

o       doc. Laimutė Vaidelienė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika)

o    doc. Rimantė Čerkauskienė (Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika, Vaikų ligoninė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos)

 

6.     Vaikų pirminės sveikatos priežiūros komisija

·   Pirmininkė: Iveta Skurvydienė (Tauragės raj. pirminės sveikatos priežiūros centro Vaikų ligų skyrius)

   
www.manosvetaine.lt