Ankstesnės valdybos

Lietuvos pediatrų draugijos valdyba (išrinkta 2007.05.19., kadencija baigiasi 2011.05.) 

Pirmininkas: prof. Arūnas Valiulis

Pirmininko pavaduotojai: prof. Vytautas Usonis (VU) 

                                      prof. Liutauras Labanauskas (KMU)

Sekretorė: dr. Ramunė Vankevičienė (VU) 

Nariai:
 1.  Ališauskienė Irena (Vilniaus PD)
 2. Jasaitis Arūnas (Vilniaus PD)
 3. Kaltenis Petras (Vilniaus PD)
 4. Lajauskaitė Janina (Panevėžio PD)
 5. Našliūnienė Abina (Vilniaus PD)
 6. Paliokaitė Ramunė (Panevėžio PD)
 7. Petrauskienė Rima (Šiaulių PD)
 8. Raugalė Algimantas (Vilniaus PD)
 9. Rudzevičienė Odilija (Vilniaus PD)
 10. Štaras Kęstutis (Vilniaus PD)
 11. Vainienė Sigita (Klaipėdos PD)
 12. Valūnienė Margarita (Šiaulių PD)
Kraštų pediatrų draugijų ir Lietuvos pediatrinių subspecialybių draugijų pirmininkai, kurie pagal pareigas priklauso Lietuvos pediatrų draugijos valdybai:
 1. Nijolė Drazdienė - Vilniaus krašto pediatrų draugijos pirmininkė  
 2. Jolanta Kudzytė – Kauno krašto pediatrų draugijos pirmininkė
 3. Regina Balčiūnienė – Šiaulių krašto pediatrų draugijos pirmininkė
 4. Eglė Paužaitė - Klaipėdos krašto pediatrų draugijos pirmininkė  
 5. Aušra Kartanienė – Panevėžio krašto pediatrų draugijos pirmininkė
 6. Vaidotas Urbonas – Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos pirmininkas

 

2007 m. revizijos komisija

Vaidotas Gurskis – Kaunas,
Regina Ulkštinienė – Šiauliai,
Laimutė Kurlavičienė – Panevėžys,
Nijolė Vezbergienė – Vilnius,
Birutė Čijunskienė – Klaipėda.
   
www.manosvetaine.lt