Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija (archyvas)

vaidotas urbonas.jpg

Pirmininkas – doc. Vaidotas Urbonas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika

Pirmininko pavaduotoja – med.m.dr. Rūta Kučinskienė, Kauno medicinos universiteto Vaikų ligų klinika

Pirmininko pavaduotoja – gyd. Marė Palepšienė, Klaipėdos vaikų ligoninė

Draugijos iždininke – gyd. Jūratė Pažėrienė, Vilniaus raj. poliklinika

Sekretorė – gyd. Ingrida Vitkauskienė, Vilniaus m. Centro poliklinika

Revizijos komisijos pirmininkė – gyd. Vida Uleckienė, Vilniaus m. universitetinė ligoninė 

Medicininis auditorius – doc. Algimantas Vingras, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas   

Adresas:
Vilniaus universiteto vaikų ligoninė Pediatrijos centras, Santariškių 4, Vilnius 08461. Tel. (5) 2720270. Faks. (5) 2720368. El. paštas: uvaidas@cheerful.com  
   

LIETUVOS VAIKŲ GASTROENTEROLOGŲ IR MITYBOS DRAUGIJOS VEIKLA   

Lietuvoje 1998 m. įkurta Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija. Nuo įkūrimo draugijai vadovauja Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos docentas Vaidotas Urbonas. Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos (LVGMD) nariu gali būti bet kurios specialybės gydytojas. Šiuo metu joje yra 70 narių, kurių tarpe vaikų gastroenterologai, vaikų ligų gydytojai, dietologai, šeimos ir visuomenės sveikatos gydytojai.LVGDM yra Lietuvos Pediatrų draugijos asocijuotas narys. LVGDM dalyvauja ruošiant Pediatrų draugijos suvažiavimus. LVGDM draugijos pirmininkas yra Lietuvos pediatrų draugijos valdybos narys. 

Draugijos veikla Lietuvoje  Nuo 1999 m. LVGDM kasmet organizuoja dvi respublikines konferencijas, kuriose dalyvauja vidutiniškai 330 įvairių medicinos sričių gydytojų. Surengta 16 konferencijų, tame tarpe ir du suvažiavimai, paskutinysis – 2007 m. Kaune. Kiekvienos konferencijos metu išleidžiama knygelė - straipsnių rinkinys pranešimų temomis (žr. priedą Nr.1). LVGDM 2000 m. Vilniuje surengė Baltijos šalių vaikų gastroenterologų tobulinimosi kursus. Juose paskaitas skaitė lektoriai iš įvairių Europos šalių. LVGMD labai prisidėjo organizuojant Europos vaikų infekcinių ligų draugijos (ESPID) kasmetinę konferenciją, įvykusią 2002 m. Vilniuje. LVGMD ne tik organizuoja konferencijas, bet ir atlieka įvairią ekspertizę, teikia pasiūlymus – gydymo, mitybos, mokymo ir tobulinimosi klausimais.

Tarptautinė veikla Europoje vaikų gastroenterologų, hepatologų ir mitybos draugija (ESPGHAN) įkurta 1968m., o pasaulinė draugija įkurta 2000m. Įstojimui į ESPGHAN keliami tam tikri reikalavimai (ISI straipsniai ar pranešimai metinės konferencijos metu), todėl iš Baltijos šalių, kol kas vienintelis narys – Vaidotas Urbonas. Lietuva, turėdama narį ESPGHAN, atstovauja Baltijos šalims ESPGHAN metinėse konferencijose, kadangi Latvija ir Estija neturi narių ESPGHAN organizacijoje.


VAIKŲ GASTROENTEROLOGIJOS TARNYBA LIETUVOJE IR PASAULYJE  

Vaikų gastroenterologija – viena iš svarbiausių pediatrinių subspecialybių, nes vaikų virškinimo trakto ligos pagal dažnumą nusileidžia tik kvėpavimo sistemos ligoms, be to vaikų gastroenterologai turi žinoti ir pataria vaikų mitybos klausimais, o tai labai svarbi ir plati medicinos sritis. Lietuvoje pradėjus licencijuoti gydytojus atsirado ir vaikų gastroenterologo subspecialybė. Nuo 1998.07.24 iki 2007.01.01 išduota 40 medicinos praktikos licencijų, suteikiančių teisę gydytojams verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų gastroenterologo profesinę kvalifikaciją, tačiau 9 iš 40 šių licencijų galiojimas jau yra pasibaigęs. Vaikų gastroenterologai dirba antriniame ir tretiniame lygiuose (poliklinikose ir ligoninėse): Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. 

Vaikų gastroenterologų paruošimas  Lietuvoje vaikų gastroenterologai ruošiami per vaikų gastroenterologijos rezidentūrą. Ją sudaro šešeri metai bendrų medicinos studijų bei penkerių metų rezidentūra: 4 metai bendrosios pediatrijos ir vieneri metai subspecialybės, o ateityje pastarąjį laikotarpį numatoma prailginti iki dviejų metų, taip kaip rekomenduoja Europos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija (ESPGHAN) ir kaip yra mokoma daugelyje Europos Sąjungos šalių. Pabaigus rezidentūrą laikomi baigiamieji egzaminai. ESPGHAN yra paruošusi vaikų gastroenterologijos, hepatologijos ir mitybos rezidentūros programą. Ji yra patvirtinta 1995 m. įkurtos Europos pediatrų specialistų konfederacijos (Confederation Europeenne des Specialistes en Pediatrie (CESP) bei Europos pediatrų valdybos (European Board of Paediatrics (EBP). Šios programos rekomenduojamos visoms Europos šalims, pagal jas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikoje paruošta nauja vaikų gastroenterologijos, hepatologijos ir mitybos rezidentūros programa.Vaikų gastroenterologų podiplominis tobulinimasis vyksta Vilniaus universitete ir Kauno medicinos universitete bei stažuotėse užsienyje.

Priedas Nr. 1 Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos išleisti leidiniai (mokomosios priemonės gydytojams, rezidentams, studentams):

 1. „Vaikai ir vitaminai“ 1999, Vilnius
 2. „Malabsorbcijos sindromas“ 2000, Vilnius
 3. „Probiotikai ir prebiotikai“ 2000, Vilnius
 4. „Skausmas pediatrijoje“ 2001, Vilnius
 5. „Maisto alergija vaikų amžiuje“ 2001, Vilnius
 6. „Viduriavimo problema vaikų amžiuje“ 2002, Vilnius
 7. „Sveikų kūdikių ir vaikų mityba“ 2002, Vilnius
 8. „Lietuvos vaikų gastroenetrologų ir mitybos draugijos suvažiavimo medžiaga“ 2003, Vilnius
 9. „Pediatrinė hepatologija“ 2004, Vilnius
 10. „Vaikų stemplės ir skrandžio ligos“ 2004, Vilnius
 11. „Nutukimo problema vaikų amžiuje“ 2005, Vilnius
 12. „Lėtinis neinfekcinis vaikų viduriavimas“ 2006, Kaunas
 13. „Vaikų augimo sutrikimas“ 2006, Vilnius
 14. „Teršalų, sunkiųjų metalų poveikis sveikatai. Nutukimo profilaktika vaikų amžiuje“ 2007, Vilnius

 

   
www.manosvetaine.lt