Vilniaus pediatrų draugija

Informacija atnaujinta: 2016-01-20


Vilniaus pediatrų draugijai vadovauja doc. Ramunė Vankevičienė (nuo 2013 m. kovo 21 d.).

Draugijos narių skaičius mažėja:
2013 m. - 225 nariai,
2015 m. nario mokestį sumokėjo tik 85 draugijos nariai.
Iš viso narių skaičius šiai dienai sudaro apie 100.

Nuo 2013 m. kovo 21 d. pasikeitusi VPD valdyba, kurios kadencija – 4 metai.

Dėl blogo narių lankomumo draugijos posėdžiai organizuojami kas 1-2 mėn.

Draugijos veikla tikrai nemenka. Esame įvairių pediatrinių renginių rėmėjai, kasmet dalyvaujame Vilniaus medicinos draugijos organizuojamame geriausio mokslinio darbo, įdiegto į klinikinę praktiką, konkurse, kuriame dažni laimėtojai – VPD nariai: 2013 m. premijuotas dr. R. Samaitienės darbas, 2014 m. – dr. I. Ivaškevičienės darbas, 2015 m. – prizinę vietą laimėjo dr. S. Burokienės darbas.
   
www.manosvetaine.lt