Publikacijos

Lietuvos vaikų tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo metodika 2019

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO

es fondas.jpg

 

 

 

 

 

Lietuvos pediatrų draugijos asocijuotas narys Lietuvos vaikų pulmonologų draugija įgyvendino projektą „Lietuvos vaikų tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo metodikos parengimas“, projekto Nr. J02-CPVA-V-10-0001. Projekto vadovas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto prof. Arūnas Valiulis. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinę priemonę Nr.J02-CPVA-V ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Sukurta vaikų tuberkuliozės diagnostokos ir gydymo metodika paskelbta tinklapiuose www.pediatrija.org, www.bpc2019.eu ir www.sam.lt

Galite rasti paspaudę čia


Oficialus recenzuojamo mokslinio Index Copernicus žurnalo Vaikų pulmonologija ir alergologija tinklapis ISSN 1392-5261
Official home page of scientific Index Copernicus journal "Paediatric Pulmonology and Allergology" ISSN 1392-5261

  Žurnalas Vaikų pulmonologija ir alergologija:
  2013 m., Nr. 1 straipsniai:   2013 m., Nr. 2 straipsniai:  2014 m., Nr. 1 straipsniai:    2014 m., Nr. 2 straipsniai:
2013_balandis.jpg
2013_spalis.jpg 2014_balandis.jpg
2014_lapkritis.jpg  
 2015 m., Nr. 1 straipsniai:  2015 m., Nr. 2 straipsniai:     2016 m., Nr. 1 straipsniai: 2017 m., Nr. 1 straipsniai: 
 2015_balandzio_tomas 1.jpg  2015_gruodis_nr_2.jpg  2016_geguze_nr 1.jpg   2016_geguze_nr 1.jpg
  2017 m., Nr. 2 straipsniai:
 2017_lapkritis

 

   
www.manosvetaine.lt