Kauno krašto pediatrų draugija
Pirmininkė – KMU Vaikų ligų klinikos doc. J.Kudzytė

Draugijos veikloje dalyvauja
gydytojai – pediatrai iš Kauno m. ir Kauno, Kė-
dainių, Jonavos, Alytaus, Jurbarko, Kaišiado-
rių, Marijampolės, Lazdijų, Prienų, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų, Kazlų Rūdos.

Šiuo metu yra 201 narys.

Nuo atsikūrimo Kauno m. ir krašto pediatrų draugija rūpinasi pediatrų kvalifikacijos kėlimu organizuodama konferencijas įvairiomis temomis.

Tęsdama tradicijas pediatrų draugija organizuoja Kauno m. ir krašto pediatrų mokslinės draugijos narių susirinkimus kiekvieno mėnesio paskutinį ketvritadienį.

1935 m. Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros vedėja prof. Vanda Tumėnienė (1880-1976) pasiūlė pediatrams orgaizuoti mokslinę draugiją. 1936 m. buvo paruošti įstatai ir 1937 m. vasario mėn. įvyko vaikų gydytojų mokslinės draugijos steigiamasis susirinkimas. Prof. V.Tumėnienė tapo draugijos pirmininke. Steigiamajame susirinkime tik 8 pediatrai priimti tikraisiais draugijos nariais.
Esant labai griežtiems įstatų reikalavimams ir valdybai stropiai parenkant kandidatūras, 1938 m. į draugiją tikraisiais nariais buvo priimti tik 2 pediatrai. 1940 m. kovo mėn. vykusiame susirinkime dalyvavo 22 tikrieji draugijos nariai ir 30 svečių, o susirinkimui pirmininkauti buvo patikėta buvusiam Lietuvos Respublikos Prezidentui - dr. Kaziui Griniui.

1944 m. doc. A.Matulevičiaus iniciatyva įkurta Lietuvos Medicinos mokslinė draugija ir jos sudėtyje - pediatrų sekcija, kuri 1959 m. performuota į savarankišką Kauno m. ir krašto draugiją.

1959 m. mirus doc. A.Matulevičiui, Kauno m. ir krašto pediatrų draugijai pradėjo vadovauti gyd. Henrieta Januškevičienė (1911-2005). Draugijos pirmininke buvo iki 1968 m.

 

 

Vėliau Kauno m. ir krašto pediatrų draugijai pirmininkavo:

Nuo 1999 m. – vadovauja doc. J.Kudzytė
   
www.manosvetaine.lt