Šiaulių krašto pediatrų draugija


Šiaulių krašto pediatrų draugija įkurta 1959 metais, ją sudarė 27 nariai. Pirmoji Šiaulių krašto pediatrų mokslinės draugijos pirmininkė Leokadija Vaičiulienė.

Nuo pat pradžių visas mokslinės draugijos darbas buvo nukreiptas į praktinę veiklą siekiant sumažinti Šiaulių zonos vaikų, ypač kūdikių, mirtingumą. Tuo metu tai buvo ir begalinis žinių troškimas siekiant padėti sunkiomis ir retomis ligomis sergantiems vaikams. Kas mėnesį buvo organizuojamos konferencijos, kurių temas diktuodavo tuo metu gydomi pacientai. Dėka glaudžių ryšių su Vilniaus Universiteto, Kauno, Maskvos, Leningrado vaikų ligų katedromis, atvykę specialistai ir Šiaulių pediatrai ne tik skaitydavo pranešimus, bet ir dalyvaudavo ligonių aptarimuose; o kiekvienos savaitės antradieniais vykdavo Šiaulių krašto pediatrų susitikimai.

Labai platus ligų spektras ir sudėtingos darbo sąlygos, kuomet nebuvo specializuotų skyrių, reikalavo nuolatinio mokymosi ir kompetencijos, dalijimosi žiniomis ir patarimais su kolegomis. Pediatrijos mokymai – kaip diagnozuoti, gydyti, kokią mokslinę veiklą pasirinkti – vykdavo kasdien stacionaro gydytojų kabinete.

Didelės įtakos Šiaulių krašto pediatrų draugijos raidai turėjo  iškilios asmenybės, ilgametės skyriaus vedėjos gyd. Janina Bieliauskienė (1927-2004) ir gyd. Bronė Jusytė (1923-2006) 1960-1976 metais dirbusi Šiaulių apskrities vyriausiąja vaikų gydytoja bei gyd. Nijolė Urbonienė, 20 metų dirbusi vaikų ligų gydytojų internų vadove. 1976-1982 m. Šiaulių krašto vyriausiąja specialiste buvo gyd. D. Pečiulienė, 1982-1991 m. gyd. V. Liugaitė.

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje vyravusios patriotinės nuotaikos neaplenkė ir Šiaulių ligoninės. Gyd. R. Ulkštinienės pastangų dėka buvo sudarytos sąlygos kurtis pirmiems Lietuvoje vaikų alergologijos ir vaikų psichiatrijos skyriams. Tuomet gyd. L. Daukšienės iniciatyva ir buvo įkurtas vaikų alergologijos-reabilitacijos skyrius, o tų dienų aktualijos – besikeičiantis požiūris į alerginių ligų gydymą – buvo perteikiamos gydytojams, ligoniams ir visuomenei.

Šiaulių kraštas pasižymi gabiais organizatoriais ir visuomenės veikėjais. Ilgą laiką vaikų poliklinikai vadovavo gyd. J. Jankauskas (1920-2005) apdovanotas sveikatos žymūno ženkleliu, jam suteiktas Lietuvos pediatrų draugijos garbės nario vardas ir gyd. S. Damaševičius. 2011 m.  Lietuvos pediatrų draugijios nario vardas suteiktas gyd. N. Urbonienei, o 2015 m. – gyd. R. Jacinkevičienei. 2000 m. gyd. L. Daukšienei suteiktas alergologų-klinikinių imunologų draugijos garbės nario vardas. Gyd. L. G. Bekerienė 2009  m.  išrinkta „Metų šiauliete“. Doc. dr. J. Daulianskienei 2010 m. suteiktas Šiaulių miesto garbės pilietės vardas.

Nuo pat susikūrimo pradžios Šiaulių krašto pediatrai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje ruošdami straipsnius ir skaitydami pranešimus ne tik Šiaulių, bet ir Lietuvos gydytojams. Draugijos pediatrų klinikiniai moksliniai darbai visada publikuojami Šiaulių ligoninės gydytojų mokslinių darbų leidiniuose.

Šiauliuose savo mokslinę veiklą pradėjo ir tęsė doc.dr. J. Daulenskienė 1973- aisiais apgynusi disertaciją vaikų neurologijos, dr. J. Žitkevičienė (1980) ir dr. S. Katkevičienė (1980) vaikų kardioreumatologijos, dr. D. A. Šlapkauskaitė (1980) vaikų tuberkuliozės, dr. M. Valūnienė (2008) vaikų endokrinologijos ir dr. I. Krivienė (2009) vaikų hematologijos temomis.

Šiaulių krašto pediatrų draugijai vadovavo gyd. Leokadija Vaičiulienė (1959-1963), gyd. Janina Žitkevičienė (1963-1973), gyd. Nijolė Urbonienė (1973-1981), gyd. Regina Ulkštinienė (1981-1983), gyd. Rima Petrauskienė (1983-1995), gyd. Violeta Jankaitienė (1995-1997), gyd. Regina Balčiūnienė (1997-2010), dr. Izolda Krivienė (nuo 2010). Šiuo metu Šiaulių krašto pediatrų draugijai priklauso 100 narių.

Dabartinė Šiaulių krašto pediatrų draugija tęsia tradicijas vykdydama pediatrų kvalifikacijos kėlimą klinikinių mokslinių konferencijų metu perteikiant aktualias pediatrijos naujoves ligoninėse, poliklinikose ir ambulatorijose dirbantiems gydytojams, įtraukiant į draugijos veiklą šeimos gydytojus ir kartu pasveikindama Šiaulių krašto pediatrų draugijos narius asmeninių jubiliejų proga. Šiaulių krašto pediatrų draugijos iniciatyva 2013 m. vasario 15 dieną Šiauliuose pirmą kartą Lietuvoje paminėta pasaulinė vaikų vėžio diena. Draugijos nariai vykdo visuomenės švietimą aktualiais vaikų ligų sveikatos klausimais Šiaulių krašto televizijoje ir spaudoje.  

   
www.manosvetaine.lt