Panevėžio krašto pediatrų draugija


Panevėžio pediatrų mokslinė draugija įkurta 1960 metais. Pirmoji jos pirmininkė buvo Marija Zupkienė, Panevėžio vaikų konsultacijos apylinkės pediatrė, vėliau ilgametė poliklinikos skyriaus vedėja. Tada pediatrų mokslinėje draugijoje buvo 11 narių.

Nuo 1965 metų draugija peraugo į Panevėžio zonos pediatrų mokslinę draugiją. Panevėžio zoną sudarė Anykščių, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonai ir Panevėžio miestas. Jos pirmininke buvo išrinkta Ona Gumbrevičiūtė, Panevėžio zonos vyr. pediatrė. Per trumpą laiko tarpą, plečiantis pediatrinei tarnybai ir augant reikalavimams vaikų medicininiam aptarnavimui, pediatrų draugija labai išaugo.1965 metais Panevėžyje buvo 29, zonos rajonuose 24 draugijos nariai (viso 53).

Pediatrų mokslinė draugija analizavo vaikų sergamumą, numatė priemones jam mažinti. Organizuoti seminarai, konferencijos, neakivaizdiniai užsiėmimai, kvalifikacijos kėlimas Respublikinės Panevėžio ligoninės skyriuose.

Nuo 1971 metų draugijai vadovavo Respublikinės Panevėžio ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas Vaikų poliklinikai Jonas Gurskis, žinomas respublikoje ir už jos ribų, pediatrinio darbo organizatorius.

1977 m. mieste buvo 37 pediatrų draugijos nariai, rajonuose 58, veikė neonatologų, vaikų infekcionistų sekcijos.

Mirus Jonui Gurskiui, 1990 m. Panevėžio krašto pediatrų draugijai vadovavo zonos vyr. pediatrė Elvyra Banelytė, o nuo 1995 m. - Ramunė Paliokaitė.

1996 metais Panevėžio krašte buvo 111 pediatrų draugijos narių.

Aštuntame-devintame dešimtmetyje labai išaugo pediatrų skaičius krašte. Daug gerų pasiekimų pediatrijoje lėmė organizaciniai dalykai: buvo sumažintas vaikų skaičius apylinkėse, miesto ir kaimo vaikų aptarnavime pradėta taikyti vienodi reikalavimai, plėtėsi neonatologų pagalba, materialinė vaikų poliklinikų ir stacionarų bazė. Pediatrai, apylinkės medicinos seserys, kaimo medicinos felčeriai prisiėmė sunkią socialinės globos naštą, nes socialinės tarnybos nebuvo. Visuose vaikų ligų skyriuose buvo įsteigtos „augintinių palatos“ , kuriose buvo auginami asocialių šeimų vaikai, kūdikiai buvo aprūpinami nemokamu maistu , kurį neretai kaimuose nunešdavo patys medicinos darbuotojai. Tos priemonės labai sumažino bendrą kūdikių mirtingumą (ne socialinių investicijų, bet sunkaus pediatrų darbo dėka).

Didelę reikšmę tam turėjo gydytojų kvalifikacijos kėlimas. Visi pediatrai reguliariai tobulinosi VU gydytojų tobulinimosi fakulteto pediatrijos skyriuje. Pediatrų draugija rengė išvykas į respublikines draugijos konferencijas, kas 2-3 mėn. krašte buvo rengiami kvalifikaciniai seminarai, konferencijos. Paskaitas skaitėme patys, kviesdavome lektorius iš respublikos mokslo įstaigų.

Panevėžio vaikų poliklinikoje vyr. gydytojo pavaduotojo Jono Gurskio iniciatyva buvo pradėtas kūdikių grūdinimas plaukimu, poliklinika buvo sąjunginė teigiamos darbo patirties mokykla. Mokytis pediatrai važiavo iš Vidurinės Azijos, Kazachstano, Kaukazo ir Ukrainos.

Labai aktyvūs mokslo-tiriamajame darbe buvo Panevėžio neonatologė Liuda Knizikevičienė, Jonas Gurskis, Danutė Motūzienė, Elvyra Banelytė.

1996 m. vaikų neurologė Aušra Bandanskytė pirmoji Lietuvoje pelnė Lietuvos pediatrų draugijos metinę premiją. Danutei Motūzienei, Elvyrai Banelytei suteikti Lietuvos pediatrų draugijos garbės narių vardai.

Pediatrų draugija aktyviai dalyvauja keliant pediatrų kvalifikaciją.

Panevėžio krašto pediatrų draugijos nariai yra apdovanoti įvairiais valstybiniais apdovanojimais, Lietuvos nusipelniusių gydytojų vardus turi Anykščių pediatrė Saulė Baronienė ir Panevėžio Vaikų poliklinikos pediatrė Liudmila Gurdova.

Vykstant sveikatos reformai Lietuvoje ,dalis pediatrų įgijo BPG licencijas, bet išliko ir pediatrų draugijos nariais. Panevėžio krašto pediatrų draugijoje 2006 m. buvo 98 nariai.

   
www.manosvetaine.lt